LuxNext

Đảm bảo thực tập

Không phải thực tập để hợp thức việc học. Hệ thống CTH giúp quá trình thực tập là cơ hội việc làm, cơ hội thu nhập và trải nghiệm thực sự.

read more
Đảm bảo việc làm

Không phải có việc làm mà có việc làm cao cấp. Sinh viên CTH UK được đảm bảo việc làm thông qua hệ thống LuxNext cho Viện HOSPI điều hành.

read more
Đảm bảo chuyển tiếp

Audit and assurance is all about meticulous data analysis. Everything needs to be checked, double checked, and triple checked.

read more
Không phải "University" là đại học

Căn cứ luật tự do giáo dục và thương mại, tại Châu Âu và Hoa Kỳ, tổ chức có thể đặt tên có cụm từ “Universiy” nhưng thực chất chỉ là công ty hoặc được quyền chỉ như một trung tâm bồi dưỡng kiến thức

Là cựu du học sinh từ Châu Âu, tôi đã từng được tiếp xúc với hệ thống đào tạo theo Level và đây là hệ thống đào tạo tiên tiến, giúp người học có thể vận dụng các kiến thức được học từ nhà trường một cách linh hoạt vào công việc và CTH UK là một trong những chương trình đào tạo chuyên sâu về Khách Sạn – Nhà Hàng theo hệ thống level tốt nhất hiện nay trên thế giới

Mr. Đống Sơn Lâm
General Manager, Wild Beach Resort Nha Trang

Looking for a First-Class Business Plan Consultant?

B29.win | Cổng game Bom Tấn Hội Tụ tải b29

B29 - Cổng Game Quốc Tế - Tải Game B29.Win