Về CTH

Confederation of Tourism & Hospitality (CTH) Vương Quốc Anh

CTH là đơn vị đào tạo và khảo thí chuyên ngành Khách sạn nhà hàng theo hệ thực hành (Level) Vương Quốc Anh. CTH được xem là tiêu chuẩn vàng của ngành và được công nhận tại các khách sạn nhà hàng từ 4 sao trở lên, có thể chuyển tiếp qua lại với 20 đại học hàng đầu thế giới về khách sạn nhà hàng.

CTH triển khai các chương trình và cấp bằng từ Level 1 đến Level 7 (Thạc sĩ thực hành), được công nhận tại các quốc gia và vùng lãnh thổ cũng như được công nhận tại môi trường làm việc.

Hệ thống đào tạo thực hành theo Level của Vương Quốc Anh giúp chương trình không chỉ đạt tiêu chuẩn năng lực thực hành của Anh Quốc mà bằng cấp còn được công nhận toàn Châu Âu, các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới

Khác biệt của CTH

Kiểm định và công nhận
từ Vương Quốc Anh

CTH được kiểm định và công nhận bởi chính phủ Anh, Ofqual theo hệ thống đào tạo thực hành của Vương Quốc Anh

40% lý thuyết
60% thực hành

Toàn bộ chương trình của CTH được kiểm định và triển khai theo mô hình thực hành và đảm bảo năng lực sau khi tốt nghiệp

Công nhận ngay
tại thị trường lao động

Công nhận ngay tại thị trường lao động và giữ nguyên ngạch bậc khi di chuyển chỗ làm hoặc ra nước ngoài làm việc

Đảm bảo thực tập
Trong khi đào tạo

100% học viên được thực tập tại hệ thống HOSPI Luxury với khách sạn nhà hàng từ 3 sao trở lên trong nước và nước ngoài

Chuyển tiếp với
các đại học hàng đầu

CTH có thể chuyển đổi qua lại để lấy thêm bằng hoặc học cao hơn với 20 đại học hàng đầu thế giới ngành khách sạn nhà hàng

Đảm bảo việc làm
Sau khi tốt nghiệp

Đảm bảo cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp trong nước và quốc tế, được ký hợp đồng đảm bảo việc làm trước khi tham gia học tập

PPP - Trung tâm ôn luyện và tổ chức thực hành (Pratical & Preparation Provider)

CTH triển khai chương trình đào tạo thông qua các PPP (trung tâm ôn luyện và tổ chức thực hành) tại Việt Nam. Học viên sẽ được ôn tập và thực hành chuyên ngành khách sạn nhà hàng tại các trung tâm và thi vào thời điểm CTH tổ chức thi toàn cầu.  Nếu đạt yêu cầu, học viên sẽ nhận được bằng chính thức của CTH Vương Quốc Anh.

Trong quá trình học, học viên được HOSPI Institute, đơn vị được CTH kiểm định và công nhận tại Việt Nam giới thiệu đơn vị thực tập, giới thiệu việc làm cũng như được chuyển tiếp qua lại để lấy bằng thứ 2 hoặc học liên thông với hầu hết các đại học hàng đầu thế giới về khách sạn nhà hàng.

Các cam kết

Chương trình kiểm định và công nhận từ Anh Quốc 100%
Đảm bảo cơ hội thực tập từ 3 sao trở lên 75%
Đảm bảo cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp 100%
Đảm bảo liên thông với đại học hàng đầu 100%

Công nhận bởi Ofqual Vương Quốc Anh là cơ sở quan trọng để bằng cấp của CTH công nhận toàn cầu

Tại Vương Quốc Anh, để hệ thống đào tạo thực hành có giá trị và được công nhận phải được kiểm định bởi chính phủ Anh, Ofqual. CTH được kiểm định toàn diện cho các chương trình bởi Ofqual, đáp ứng khung năng lực Anh Quốc và Châu Âu, làm cơ sở để công nhận bằng cấp toàn cầu.

Đảm bảo cơ hội thực tập, cơ hội việc làm và cơ hội liên thông với LuxNext

B29.win | Cổng game Bom Tấn Hội Tụ tải b29

B29 - Cổng Game Quốc Tế - Tải Game B29.Win